סיוע ברכישת פאה

העמותה מעניקה סיוע כספי לחברי העמותה ברכישה של פאה. הסיוע יינתן בתנאים הבאים:

  • לחברים רשומים בעמותה (ששילמו את דמי החבר השנה)
  • השתתפות אחת בשנה למבקש
  • לרכישה של פאות בעתיד ולא על רכישות בעבר
  • בהתחשב במצב הכלכלי של המבקש

כיצד מבקשים?
נא למלא את הפרטים בטופס הבא, לחתום ולשלוח צילום (או סריקה) של הטופס לדוא"ל info@headsup.org.il
או בדואר רגיל לכתובת: ת.ד. 18247 כרמיאל 2171006

הטפסים להורדה:
טופס בקשה – וורד
טופס בקשה – PDF

ועדה מטעם הנהלת העמותה תדון בבקשה ותודיע למבקש את החלטתה. הסיוע יינתן בגבולות היכולת של העמותה.
במידה והבקשה תאושר הכסף יועבר בשיק למבקש, לאחר הצגת קבלה על רכישת הפאה.