עמותת "בראש מורם" מחויבת לניהול תקין ולשקיפות. מצורפים בזאת מסמכי העמותה.