מסמכי עמותת בראש מורם

עמותת "בראש מורם" מחויבת לניהול תקין ולשקיפות מלאה לציבור הרחב, לחברי העמותה ולתורמים של העמותה.

שם מלא: בראש מורם – עמותה למען ילדים ומבוגרים חולי אלופציה אריאטה (ע"ר).

מספר עמותה: 58054599.

מצורפים בזאת מסמכי העמותה:

  • תעודת רישום העמותה
  • אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף 46
  • דוחות כספיים
  • אישור ניהול תקין
  • אישור ניהול ספרים
  • אישור לצורך ניכוי מס

למידע נוסף על פעילות העמותה, הנהלת העמותה ופרטי הקשר.