העולם הבוקר, אברי גלעד והילה קורח, 26/6/2018

שילת עופרי, בת 23, נאלצה להיפרד משיערה, עקב מחלת האלופסיה, ולהשלים עם העובדה שככל הנראה כבר לא יגדל בחזרה. ההלם הראשוני, הבכי שאחריו, ההסתגלות הקשה לראש קירח והתגובות מסביב – כל זה לא גרם להישבר, במקום זה העניק לה את העוצמה לחזק אחרים.