Xnet לאישה, נגה שנער-שויער, 29.07.18

"מגיל צעיר הייתי שונה, ילדה קירחת ולא מקובלת. אבל יש בזה יתרונות"
כשהייתה בת שבע החל שיערה לנשור בגלל מחלה, והיא נפלה קורבן לאכזריות הילדים. כיום חדוה קלינהנדלר מאמינה שהקשיים ההם אפשרו לה להיות יזמת יצירתית וחדשנית.