Salona, מיכל בן דוד, 18.12.2018

חלת האלופציה גרמה לקרן אהרונוביץ לאבד את כל שיער גופה. ממתבגרת שבטוחה שאין לה סיכוי בעולם היא הפכה לאמא, מרצה מבוקשת ומודל להשראה עבור רבים. פרויקט מיוחד.