חמשת הספורטאים המפורסמים ביותר שקרחים בעקבות מחלת האלופציה אראטה: