מבחר של ספורטאים עם האלופציה אראטה. בעצם לכולם יש אלופציה טוטליס, וזה לא עצר אותם מלהיות ספורטאי-על מפורסמים.