שילת עופרי
על ההתמודדות עם אלופציה אראטה
על היחס של החברה לנשים עם אלופציה