זכויות חולי אלופציה אראטה

חולי אלופציה אראטה, אלופציה טוטליס ואלופציה אוניברסליס זכאים לזכויות הבאות:

המידע המפורט לעיל הוא מידע כללי המבוסס על מיטב המידע המצוי בידי עמותת "בראש מורם". הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו. ייתכן וחלו השמטות ו/או טעויות ואין להסתמך על מידע זה לצורך נקיטת תהליכים ו/או כל פעולה. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר כל אחריות מעמותת "בראש מורם" ומי מטעמה שמסר מידע זה.