החזר על רכישת פאה בסל הבריאות

וועדת סל הבריאות נענתה לבקשה של עמותת בראש מורם והחל משנת 2019 חולי אלופציה טוטליס או אוניברסליס זכאים להחזר על רכישת פאה משיער טבעי.

איך מקבלים את ההחזר?

  • על המטופלים לפנות לרופא עור (מומחה ברפואת עור ומין) בקופת החולים בה הם מבוטחים
  • יש לקבל מהרופא הפניה רפואית בה מצויינת האבחנה של המחלה, אלופציה טוטאליס/אוניברסליס
  • עם ההפניה יש לפנות למזכירות הרפואית בקופת החולים ולאשר מראש את ההחזר
  • אפשר לרכוש את הפאה בכל מקום
  • ההחזר יינתן כנגד קבלה על רכישת הפאה (משיער טבעי)
  • ההחזר אינו מותנה בהשתתפות עצמית
  • למידע נוסף על התהליך במכבי

איזה החזר צפוי?

  • ההחזר הוא בסכום של עד 4,800 ₪
  • ההחזר לא יעלה על סכום ההוצאה בפועל
  • לא יינתן החזר יותר מאחת לשנתיים

בירורים

אם יש בעיה, או אם הקופה לא מאשרת את ההחזר, אפשר לפנות לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במייל kvilot@moh.gov.il  או בטלפון למוקד משרד הבריאות כוכבית 5400 (5400*).