החזר על רכישת פאה מסל הבריאות

וועדת סל הבריאות נענתה לבקשה של עמותת בראש מורם! החל משנת 2019 חולי אלופציה טוטליס או אוניברסליס זכאים לקבל החזר על רכישת פאה מסל הבריאות. ההחזר הוא על פאה משיער טבעי.

איך מקבלים החזר על רכישת פאה?

  • על המטופלים לפנות לרופא עור (מומחה ברפואת עור ומין) בקופת החולים בה הם מבוטחים.
  • יש לקבל מהרופא הפניה רפואית בה מצויינת האבחנה של המחלה, אלופציה טוטאליס או אלופציה אוניברסליס.
  • עם ההפניה יש לפנות למזכירות הרפואית בקופת החולים ולאשר מראש את ההחזר.
  • אפשר לרכוש את הפאה בכל מקום.
  • ההחזר יינתן כנגד קבלה על רכישת פאה משיער טבעי.
  • ההחזר אינו מותנה בהשתתפות עצמית.
  • כל קופות החולים מכבדות את ההסדר. למידע נוסף על התהליך בקופות החולים מכבי וכללית.

איזה החזר צפוי?

  • ההחזר הוא בסכום של עד 4,800 ₪
  • ההחזר לא יעלה על סכום ההוצאה בפועל
  • לא יינתן החזר יותר מאחת לשנתיים

בירורים

אם יש בעיה, או אם הקופה לא מאשרת את ההחזר, אפשר לפנות לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במייל kvilot@moh.gov.il  או בטלפון למוקד משרד הבריאות כוכבית 5400 (5400*).