וועדת סל הבריאות נענתה לבקשה של עמותת בראש מורם והחל משנת 2019 חולי אלופציה טוטליס או אוניברסליס זכאים להחזר על רכישת פאה משיער טבעי.

איך מקבלים את ההחזר?

  • על המטופלים לפנות לרופא עור (מומחה ברפואת עור ומין) בקופת החולים בה הם מבוטחים
  • יש לקבל מהרופא הפניה רפואית בה מצויינת האבחנה של המחלה, אלופציה טוטאליס/אוניברסליס
  • עם ההפניה יש לפנות למזכירות הרפואית בקופת החולים ולאשר מראש את ההחזר
  • אפשר לרכוש את הפאה בכל מקום
  • ההחזר יינתן כנגד קבלה על רכישת פאה משיער טבעי
  • ההחזר אינו מותנה בהשתתפות עצמית
  • למידע נוסף על התהליך במכבי ובכללית

איזה החזר צפוי?

  • ההחזר הוא בסכום של עד 4,800 ₪
  • ההחזר לא יעלה על סכום ההוצאה בפועל
  • לא יינתן החזר יותר מאחת לשנתיים

בירורים

אם יש בעיה, או אם הקופה לא מאשרת את ההחזר, אפשר לפנות לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במייל kvilot@moh.gov.il  או בטלפון למוקד משרד הבריאות כוכבית 5400 (5400*).